Skip to content
-

Song chắn rác TP-CR-16

Song chắn rác TP-CR-16
Mã sản phẩm: TP-CR-16

Song chắn rác TP-CR-16 được làm bằng gang cầu mác 500-7 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1083-1987 và được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu BS EN 124.

Song chắn rác TP-CR-16 được làm bằng gang cầu mác 500-7 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1083-1987 và được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu BS EN 124

5/5 (1 bầu chọn)