Skip to content

Các chứng nhận

Đây là các chứng nhận mà Thiên Phát phát đạt được trong quá trình hình thành và phát triển. Tất cả có 7 chứng nhận uy tín. Điều này càng khẳng định tính thương hiệu và chất lượng của công ty. 
M3.jpeg (714 KB)

Kết quả thử kéo tại Viện Xây Dựng IBST

quyet-dinh-dau-las.jpg (810 KB)

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

logo-BSI.jpg (13 KB)

CHỨNG NHẬN BS EN:124

CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU XANH VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÚP THƯƠNG HIỆU XANH THÂN THIỆN
 

CHỨNG NHẬN 500 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

las.jpg (276 KB)

CHỨNG NHẬN DẤU LAS - BXD